AVITAR

A technológiánk fejlődésével egyre fontosabb szerepet kapott a környezetvédelem, azon belül is felszíni- és felszín alatti vizeink védelme és folyamatos monitorozása. KMOP-os pályázat keretein belül Magyarország jó hírű egyetemeivel közösen megalkottuk az AVITAR névre keresztelt szoftverünket és a hozzá tartozó műszaki gépparkunkat. A program alapcélja megegyezett az Európai Unió új víz- és vízi környezetgazdálkodási politikájával, amiben világviszonylatban is egyedülálló célt tűztek ki. Elhatározták, hogy 2015-ig jó állapotba kell hozni minden felszíni és felszín alatti vizet az Európai Unió egész területén. A cél elérését a világ legambiciózusabb jogszabályával - az EU Víz Keretirányelvével - tették kötelezővé. Magyarországnak az Európai Unió tagjaként is végre kell hajtania ezt a jelen és a jövő nemzedékei számára nagyon fontos és szép feladatot. Az AVITAR rendszerünket a Víz Keretirányelv céljaival megegyező szempontok szerint hoztuk létre és alakítottuk ki.

Az AVITAR – Akkreditálható Vízminőség Távmérő Rendszer – egy teljesen flexibilis keretrendszer, mely segítségével szabadon választott műszerekkel, tetszőleges gyakorisággal, automatikusan az Önök által kiválasztott, vízminőségi paramétereket mérünk. Az adatokat automatikusan a rendszer összegyűjti, feldolgozza és megjeleníti egy portálon (interneten), akár egy okos telefonon. Szükség esetén – ha a mért értékek túllépik a megadott határokat, vagy biztonságtechnikai okokból kifolyólag – a rendszer e-mailben vagy SMS küldésével riasztja a kompetens személyeket.

Adatgyűjtő központ
Az AVITAR rendszer lelke egy Webes felület, ami bármikor bárhonnan elérhető. A műszerektől érkező mérési eredmények gyűjtő helye. Az adatokat a megfelelő jogosultságokkal rendelkező felhasználók a rendszeren keresztül feldolgozva térképen, táblázatban, diagramokon megtekinthetik, publikálhatják és fájlba menthetik a saját számítógépükre.

Jelen pillanatban a rendszerünk a következő kivitelezési formákkal létezik, de természetesen együttműködve Önökkel a rendszerünk tovább fejleszthető.

• Android telefonos terepi mobil adatmérés - adatgyűjtés
Android operációs rendszerű okos telefonokra telepíthető, vízminőség mérő digitális szenzor vezérlő alkalmazás. Időközönkénti terepi méréseknél alkalmazható felhasználó barát rendszer. Nem kell feltétlenül csizmát húzni a méréshez, elég az érzékelő(ke)t a kommunikációs dobozzal összekötött zsinóron vízbe engedni és a kézben levő mobil telefonon már meg is jelennek a mérési adatok, melyeket a telefon Bluetooth-on keresztül a központi mérés adatgyűjtő szervernek továbbítja, a mérések időpontjával és GPS koordinátáival. Tiszta, precíz, gyors és egyszerű munka! Arról nem is beszélve, hogy egy hagyományos terepi kézi adatgyűjtő és labor szenzor vezérlő készülék árának a felébe kerül!

• On-line, automata konténeres mérőállomások
Ez egy folyamatos üzemre képes mobil vízminőség elemző állomás, ami szélsőséges időjárási viszonyok között is tökéletesen működik. A konténer mintavételi egységgel és egy robot analizátorral is rendelkezik. Jelenleg a következő paraméterek mérésére képes: pH, Fajlagos Vezetőképesség, Zavarosság, Oldott Oxigén, Víz hőmérséklet, KOI, NH3-N, NO2-N, NO3-N, S2-, TP

• Autonóm vízminőség ellenőrző bója analizátor
Pannon Egyetemi fejlesztés, a prototípus a Magyar Telekom részére készült. A vízminőség ellenőrző bója analizátor telepítés után képes autonóm módon folyamatosan monitorozni az adott víztestet. A beépített szenzorok segítségével a következő paramétereket mérhetjük: vízhőmérséklet (0…50oC), pH (0…14), redox potenciál (-1000…+1000 mV), vezetőképesség (0…20 mS/cm), sótartalom (5…60 g/kg), zavarosság (0…1.000 NTU), oldott oxigén (0…20 mg/l; 0…200%). További mérhető paraméterek: klorofill-a (0…200 ppb), PAH (0…5.000 ppb), KOI (0…5.000 mg/l) nitrát (0…100 mg/l, nitrit (0…50 mg/l).
Az analizátor az automatikusan, adott időintervallumonként mért értékeket tárolja, és adott időnként GPRS kapcsolaton keresztül egy adatbázis szerverre továbbítja. A készülék energiaellátása 12 VDC akkumulátorokról és napelemekről történik.

• Automata vízminőség ellenőrző robot hajó
A vízminőség ellenőrző robot egy katamarán úszótestre szerelt eszköz, amely képes a vízpartról történő kézi irányítással (opcionálisan automatikus üzemmódban) felkeresni a tavakon megadott GPS koordinátájú mintavételi helyeket. A mintavételi hely elérésekor a kezelő utasítására lehorgonyozza magát, majd leereszti a kombinált mérő/mintavevő fejet a kezelő által megszabott mélységbe. Eközben folyamatosan méri a vízkémiai paramétereket, rögzíti a mért eredményeket dátummal és GPS-koordinátákkal. A mért adatokat WLAN kapcsolaton keresztül real-time továbbítja a parton lévő operátor számítógépére. A készülék képes maximum 10 méteres mélységből, több helyszínről, egy kihajózással maximum 6 x 1 liter vízmintát gyűjteni, és a partra szállítani. A jelenleg mérhető paraméterek hasonlóak, mint a bója analizátornál.

• Laborokban alkalmazható eszközvezérlő
A laborokban alkalmazott műszereket egy számítógépes felületen vezérli, és az adatokat gyűjti.
Jelenleg több partnerünk használja a rendszerünket.

Részletes információk, letöltés:   AVITAR
Tekintse meg galériánkat