Környezetvédelmi monitoring

Az Európai Unió víz- és vízi környezetgazdálkodási politikájának megfelelően minden felszíni és felszín alatti vizet jó állapotba kell hozni az Európai Unió egész területén. A cél elérését a világ legambiciózusabb jogszabályával - az EU Víz Keretirányelvével - tették kötelezővé. Magyarországnak az Európai Unió tagjaként is végre kell hajtania ezt a jelen és a jövő nemzedékei számára nélkülözhetetlen feladatot.

A Combit Zrt. nagy tapasztalattal rendelkezik a környezetvédelmi monitoring területén. Vállalkozásunk számos projektben keretén belül dolgozott ki informatikai megoldásokat a felhasználó által kiválasztott vízminőségi paraméterek terepi vagy távleolvasására, illetve az adatok egyedi igények alapján történő gyűjtésére és felhasználására. Saját termékeink értékesítésén túl szívesen vállalkozunk a megrendelő elvárásainak megfelelő műszerek és szoftverek kifejlesztésére.