Közlekedés 3D

"Közlekedési hálózatok tervezése és
optimalizálása 3D vizualizációval"A projekt rövid összefoglalója

A projekt olyan szoftvercsomag megalkotását célozza, amely alkalmas forgalmi rendszerekkel kapcsolatos események előrejelzésére, döntések előkészítésére és elemzési célokra egyaránt

A projekt célja, különféle forgalmi típusok integrálására alkalmas alapmodell megalkotása, azaz olyan új modelljének megtervezése, amely a megfelelő specializációs paraméterek definiálásával könnyen illeszthető közlekedési események felmérésére, kiértékelésére, illetve előrejelzésére.

A projekt része a kidolgozott elméleti modell legalább két alkalmazási területen történő megvalósítása és tesztelése, valamint az online elérhető adatok elemzése és integrálása.

A projekt magában foglal egy vizualizációs részfeladatot is: a modell kimeneti paramétereinek reprezentációját valamilyen referencia rendszerben, például térképen, vagy 3D virtuális környezetben. A vizualizáció megvalósítása során olyan már létező technológiák felhasználása tervezett, amelyek egyaránt működnek a gyakorlatban elterjedt és használatos különböző platformokon pl.: Android OS, Windows, Linux, MAC OS stb.

A projekt további célja az ÚTINFORM, egy közúti közösségi közlekedési szolgáltató forgalomirányító rendszere, valamint egy piacon levő navigációs szoftver adattal való ellátása az előre várható közlekedési eseményekkel (dugók, torlódások, stb.), közlekedési helyzet előrebecslésével, és az adatok kiértékelésével az adott szolgáltatói környezet számára.

Fontos célkitűzés egy olyan lehetőség kidolgozása is, amely úgynevezett vis major vagy kivételes események kezelésére is alkalmassá teszi az előrejelzési modellt. Ilyen esemény lehet például a közút járhatatlansága, közúti baleset bekövetkezte, környezeti károk, ill. katasztrófa-helyzet.

A projekt fejlesztési szakaszának tervezett időpontja: 2013.február 01. - 2014. április 30.

Társaságunk az alábbi részfeladatokat végzi a projekt keretein beül:

  • Alap adatmodell kidolgozása. Logikai adatstruktúra
  • A forgalmi vázmodell és létező forgalmin modellek összehasonlító elemzése. A vázmodell implementációja
  • Modell eredményeinek reprezentációja és áttekinthető vizualizációja 3D környezetben
  • Modell alkalmazása számítógépes hálózatok forgalmi adatain. Tesztelési és kiértékelési feladatokat is beleértve
  • Dinamikus adaptáció. A modell futási időben finomítható és változtatható részeinek a vizsgálata és pilot rendszer készítése
  • Forgalmi vázmodell tervezése


A kedvezményezettek neve és elérhetősége:

Breona Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.
Telefon: +36 (1) 814 - 2170
info@breona.hu

COMBIT Számítástechnikai Zrt.
1045 Budapest, Újvilág utca 50-52.
Telefon: +36 (1) 469-6565
combit@combit.hu

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.
Telefon: +36 (1) 371-5936
kti@kti.hu

Támogató szervezet neve és elérhetősége:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
ÚMFT infovonal: (+36 40) 638-638
nfu@nfu.gov.hu; www.ujszechenyiterv.gov.hu

A Támogató képviseletében eljáró közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
ÚMFT infovonal: (+36 40) 200-617
info@magzrt.hu; www.magzrt.hu; www.ujszechenyiterv.gov.hu